Connectiemethode

Hondenopvoeding vindt plaats door duidelijke, hondvriendelijke en geweldloze communicatie.

Wellicht heb je zelf al ondervonden dat honden de gave hebben om mensen te begrijpen. Honden beschikken over dezelfde communicatiemiddelen als mensen. Samen communiceren we met lichaamstaal, geluiden, aanraking en geur. Als extra communicatiemiddel beschikt de mens over de gesproken taal. Onder andere tijdens de socialisatieperiode kunnen honden vertrouwd worden met de manier waarop mensen hun communicatiemiddelen gebruiken.

Eerst begripvol luisteren en dan vriendelijk communiceren

Hondeneigenaren verwachten dat hun honden luisteren. Dit is een enorme valkuil. Bij het opbouwen van een duurzame relatie is het belangrijk dat alle partijen naar elkaar kunnen en willen luisteren.

Het nemen van verantwoordelijkheid is bij het toepassen van de connectiemethode een fundamentele factor. We nemen onze verantwoordelijkheid om bereid te zijn om naar de hond te luisteren. We stellen daarbij de drie basisvragen van de connectiemethode:

 • Hoe is het voor jou?
 • Wat heb je nodig?
 • Wat wil je?

Om die vragen te kunnen beantwoorden, is inzicht verwerven in hondengedrag, in raseigenschappen en in het ‘zijn’ van de hond als individu noodzakelijk. Door het begeleiden van meer dan duizend hondeneigenaren en honden (sinds 2013), hebben we kunnen vaststellen dat, indien men bereid is om naar een hond te luisteren, de hond vertrouwen ontwikkelt,  in connectie treedt en bereid is om onvoorwaardelijk naar de hondeneigenaar te luisteren.

 

Welke puppy komt er niet als je hem roept? Maak hem vertrouwd met jouw blijheid en geef hem de zorg die hij verdient. Als je een puppy roept, zal hij komen. Communiceer hoe trots je op hem bent door vriendelijk en zorgzaam te spreken en te aaien. Voel en kijk wat voor jouw pup de beste manier is om hem te laten weten dat je trots op hem bent. Sommige pups vinden het fijn om aangeraakt te worden en anderen moeten er nog vertrouwd mee worden. Zonder dat je het echt wil, zal er een leerproces ontstaan.

Honden hebben een houvast nodig

Honden kunnen niet meer voor zichzelf zorgen. Ze zijn afhankelijk van de mens. De mens dient zijn houvast te zijn. Bij training is de houvast de voorspelbaarheid en controleerbaarheid binnen de trainingscontext (inclusief die van de trainer). Bij het toepassen van de connectiemethode haalt een hond zijn houvast uit de voorspelbaarheid en controleerbaarheid ten opzichte van de eigenaren.

Geef een hond het vertrouwen

Wat is dat vertrouwen?
Vertrouwen is vertrouwd zijn met…
Je kunt jouw hond vertrouwd maken met de manier waarop je met hem omgaat en met hem communiceert. Als je hem vertrouwen geeft, wordt hij vertrouwd met het gevoel van vertrouwen. Als je onvoorspelbaar en oncontroleerbaar bent, zal hij je wantrouwen en wordt hij daarmee vertrouwd.

Het ontstaan van leerprocessen tijdens communicatie volgens de connectiemethode

Een van de weinige voorspelbare en controleerbare factoren binnen de leefwereld van de hond zijn zijn eigenaren. Ieder moment van communicatie maakt een leerproces mogelijk en dit onafhankelijk van de motivatie van de hond en de context waarin hij zich bevindt.

Je roept de puppy om te komen. Als de puppy komt, zal hij vertrouwd worden met het goed gevoel hij ervaart door jouw vriendelijke en zorggevende communicatie. Bovendien legt hij een verband tussen het commando ‘hier’ en het gevoel dat hij tijdens de communicatie met zijn eigenaar kon ervaren. Als de pup niet komt, kan hij vertrouwd worden met de prikkels die hem afleiden. Als een pup afgeleid wordt door interessante geuren of andere prikkels, en het begrip en de tijd krijgt van de eigenaar, zal hij er de volgende keer niet of minder worden door afgeleid en wel komen als hij wordt geroepen. Wat hij ook doet, er zal een gunstig leerproces plaatsvinden. Maar wanneer de eigenaar zich druk maakt omdat hij niet komt, of de pup probeert af te leiden met voeding of spel, kan er zowel bij de pup als bij de eigenaar frustratie optreden. In ieder geval zal de pup niet vertrouwd zijn geworden met de afleidende omstandigheden en er de volgende keer wellicht opnieuw door aangetrokken worden.

Een hond heeft ‘de zorgende mens’ achter zijn eigenaar nodig, niet zijn geschenkjes

De basisnoden van de hond – voeding, plaats, veiligheid, steun en begrenzing – dienen onvoorwaardelijk door de eigenaar aan zijn hond beschikbaar gesteld te worden. Alleen dan kan men zeggen dat men hondvriendelijk is. Uiteraard kan het geen kwaad om een hond zo nu en dan te trakteren op een beloning of spel. Maar als de beloningen de middelen zijn om een hond op te voeden en te trainen, is men niet hondvriendelijk. De kans dat opvoeden en trainen een vorm van manipulatie wordt, is dan reëel.

De basisnoden van de hond

Voeding Letterlijke voeding, voedende stimulatie, intenties en gedachten (kennis) van de eigenaren.

Plaats Een eigen rustplaats, plaats binnen de sociale groep, plaats in de tijd van de eigenaar, begrip van de eigenaar.

Veiligheid Voorspelbaarheid en controleerbaarheid over de eigenaar, bescherming door de eigenaar, verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Steun Altijd steun krijgen wanneer de hond erom vraagt. Het intellect van de eigenaar als steun voor de hond. Hulp bieden in nood.

Begrenzing Vrijheid en grenzen zijn inherent aan mekaar. Verwachting volgens de mogelijkheden van de hond (leeftijd). Er is ook gedrag dat niet toegelaten is. Respect voor de nood aan een veilig territorium (ook het lichaam als territorium).

Hondvriendelijkheid vanuit het perspectief van de connectiemethode

Omgaan met de hond start bij het vertrouwen dat iedere hond een perfecte kern heeft. In iedere hond zijn de zaadjes van alle emoties en gedragingen aanwezig. Zaadjes van vreugde, verbondenheid, volgzaamheid, zorgzaamheid. Maar ook zaadjes van bezitterigheid, angst, woede, drift. Hondvriendelijk zijn, betekent dat je de juiste zaadjes voeding geeft.

De 4 aspecten van hondenvriendelijkheid volgens de connectiemethode:

 • Vriendelijkheid
  Vriendelijk zijn voor een hond moet niet alleen een wens zijn. Het is de kunst om je hond vreugde en geluk te brengen.
 • Compassie
  Compassie is niet alleen de wens om een hond nabij te zijn en te helpen omgaan met moeilijkheden, maar het ook te kunnen.
 • Vreugde
  Als vriendelijkheid geen vreugde bevat, is er geen vriendelijkheid. Als je jezelf en je hond alleen maar in moeilijke situaties brengt, dan zorg je voor lijden en is er geen vreugde.
 • Vrijheid
  Een hond vrijheid bieden, is hem de mogelijkheid bieden om zichzelf te zijn. Het betekent hem zelf zoveel mogelijk te laten kiezen hoe hij met stress, angst en frustratie kan omgaan en hem de kans te bieden om zelfstandig te leren.

Eerst communicatie en connectie en dan conditionering

De maakbare wereld is op zich ok, maar de verwondering zit daar waar de wereld aan de maakbaarheid ontsnapt.

~ Edel Maex

Honden en eigenaren kunnen hun relatie een extra dimensie geven door aan hondentraining en hondensport te doen. Ik ben van mening dat men mekaar eerst dient te begrijpen en dat er blindelings vertrouwen dient te zijn. Pas dan kan hondentraining een meerwaarde bieden aan het geluk van mens en hond.