Je hond opvoeden en begeleiden bij gedragsproblemen is op en geweldloze manier met je hond communiceren. Vanuit je hart omgaan met je hond. Hoe kun je samen met hond omgaan en een diepe c0nnectie opbouwen met je hond.  Dat is het uitgangspunt en de kern van hondencoaching via de connectiemethode ® waar Snuffel hondencoaching zich op baseert. E

Vanuit de connectie methode is je hond perfect zoals hij of zij is. Je hond jou steun, begeleiding en leiderschap nodig om met moeilijke situaties om te gaan. 

Om je hond te begrijpen staan 3 vragen centraal: 

  1. Hoe gaat het me jou? Als baasje kijk, luister en voel je met medeleven en aandacht zonder te oordelen om te begrijpen hoe het me je hond gaat. Dit kun je zien aan de lichaamstaal en gedrag van je hond. 
  2. Wat wil je? Deze vraag gaat over wat jou hond op dit moment nodig heeft. Heeft je hond eten of drinken nodig. Of heeft jou hond rust nodig of wil hij alleen gelaten worden. Op het moment dat jou hond het moeilijk heeft en probleem gedrag vertoond is het belangrijk om te voldoen aan veiligheid en te voldoen aan wat je hond op dat moment wil.
  3. Wat heb je nodig?  Ieder hond heeft zorg nodig. Jou hond is niet niet instaat om een zelfstandig leven te leiden. Om je een zo zelfstandig mogelijk leven te laten leiden waarin je hond zich veilig voelt en vreugde ervaart, en weet om te gaan met angst, stress en frustratie is het belangrijk dat jij je hem constructieve gewoonte strategiën leert. Jou hond zal altijd jou zorg nodig hebben. Zeker als bij negatieve gevoelens die ervoor zorgen dat je hond probleem gedrag vertoont. Zodra je jij hond in deze basis behoefte kan voldoen kunnen we op positieve manier gaan bijdrage om positieve gevoelens te ontwikkelen. Deze positieve emoties zullen op hun beurt reactief en emotioneel gedrag veranderen in constructieve zelfzorg. 

Diensten

Heb je een hond die gedragsproblemen heeft